Poslední úkol před koncem studia

Tři roky studia na vysoké škole se chýlí ke konci a váš poslední úkol je vytvoření závěrečného odborného textu, který poté ještě musíte obhájit. Nevíte-li si rady, jak psát bakalářskou práci, tak čtěte dále. Zase tak těžké to není. Nejdříve si vyberte téma, nejlépe, ke kterému máte opravdu blízko, bude se vám dobře vše sepisovat. Zajistěte si dostatek odborné literatury a můžete se pustit do práce. Čeká vás sepsání cca 30 – 50 stran textu. Pravidelně vše konzultujte se svým vedoucím, ať máte jistotu, že je vše správně.

Hojně citujte

Vaše dílo rozdělte na teoretickou a praktickou část. Stanovte si cíle. V teoretické části je nutné prokázat znalost odborné literatury a hlavně orientaci v ní, hojně tedy používejte citace. Praktickou část zaměřte na vaše cíle, teorii převeďte do praxe a pak zhodnoťte, zda byl cíl splněn nebo ne. Určitě nezapomeňte zařadit poděkování vedoucímu a ujištění, že jste nikde neopisovali. Přesná formální úprava se ale řídí předpisy konkrétní školy. Teď už tedy víte, jak psát bakalářskou práci a v cestě za titulem už vám nic nestojí.